OBNOVA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L41068 (LOVČIĆ – GRANICA BPŽ)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Gradnja dionice na lokalnoj cesti L41068 (Lovčić – granica BPŽ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 29. siječnja 2021. godine do 5 veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.