Predmet nabave – Gradnja dionice na lokalnoj cesti L 41068 (Lovčić-granica BPŽ)