Predmet nabave – Gradnja dionice na lokalnoj cesti L 42046 (Mala Kopanica – Novi Grad)