GRADNJA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L42046 ( MALA KOPANICA – NOVI GARAD)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet GRADNJA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L42046 ( MALA KOPANICA – NOVI GARAD).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 8. veljače 2021. godine do 15. veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.