REKONSTRUKCIJA DIONICE LOKALNE CESTE L42020 ( GORNJI CRNOGOVCI-A3)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet REKONSTRUKCIJA DIONICE LOKALNE CESTE L42020 ( GORNJI CRNOGOVCI-A3)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 27. srpnja 2021. godine do 03. kolovoza2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.