Natječaj za izbor ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije

Temeljem članka 39.,članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine” 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, te odluke o raspisivanju natejčaja za izbor i imenovanje ranvatelja, KLASA: 023-01/21-03/07, UR. BROJ:2178/01-38-01/2/21-01, od 16. kolovoza 2021. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste raspisuje:

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst skeniran — pdf