Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja ŽUC Brodsko-posavske županije

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (,, Narodne novine” 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127 / 19) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske Županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske donosi:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE