GRAĐENJE DIONICE LOKALNE CESTE LC 42042 (OD ZAVRŠETKA POSTOJEĆEG ASFALTA PREMA SUREVICI, cca 500 m)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za radove male vrijednosti za predmet GRAĐENJE DIONICE LOKALNE CESTE LC 42042 ( OD ZAVRŠETKA POSTOJEČEG ASFALTA PREMA SUREVICI, cca 500 m).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 26. rujna 2022. godine do 3. listopada 2022. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.