Odluka o privremenom zatvaranju za promet lokalne ceste ŽC4210 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4210

1. Odobrava se tvrtki ” STRABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4210 u dionici od naselja Novi grad do naselja Jaruge zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu
– dana 22. rujna (četvrtak) i 23. rujna (petak), 2022 god. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa