Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4158 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog 115, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4158

1. Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog 115, privremeno zatvaranje za sav promet na županijskoj cesti ŽC4154 na dionici Ratkovac – Smrtić kroz naselje Smrtić zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu
– dana 27. travnja (četvrtak) i 28. travnja (petak), 2023 god. u vremenu od 8,00 do 17,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa