Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4215 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4215

1. Odobrava se tvrtki ” STRABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje za sav promet na županijskoj cesti ŽC4215 u dionici od naselja Ruščica do naselja Gornja Bebrina zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu
– dana 25. travnja (utorak) i 26. travnja (srijeda), 2023 god. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa