Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4153 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na lokalnoj cesti LC42014

1. Odobrava se tvrtki ” STRABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje prometa za sva vozila na dionici javne ceste ZC4153 (Okučani (DCS/ZC3252) — Vrbovljani) kroz naselje Vrbovljani zbog izvedbe radova asfaltiranja kolnika ceste u planiranom vremenu

– dana 04. svibnja (četvrtak) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa