Odluka o privremenom zatvaranju za promet javne ceste LC42051 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na lokalnoj cesti LC42014

1. Odobrava se tvrtki ” STRABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje za sva vozila na dionici javne ceste LC42051 (Staro Petrovo Selo (ZC4158 — željeznički kolodvor)) kroz naselje Staro Petrovo Selo zbog izvedbe radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu
– dana 05. svibnja (petak) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa