Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4217 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na javnoj cesti ŽC4217

1. Odobrava se tvrtki ” STRABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje prometa za sva vozila na dionici javne ceste ŽC4217 u dionici od naselja Staro Topolje (ŽC4202) do naselja Sredanci zbog izvedbe radova asfaltiranja kolnika ceste u planiranom vremenu

– dana 12. 06.2023. (ponedjeljak) i 13.06.2023. (utorak) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Obilazni pravac iz pravca Svilaja za naselje Sredanci moguć je javnom cestom ŽC4217 (Svilaj-Sredanci) i obratno.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa