Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4180 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila

1. Odobrava se tvrtki “Strabag” d.o.o. Direkcija MF, Visokogradnja i izgradnja prometnica, Zagrcb, Petra Hektorovića 2, privremeno zatvaranju prometa za sva vozila na dionici javne ceste ŽC4180 (Staro Petrovo Selo (ŽC4158/LC42009) — Davor (ŽC4187)) izmedu raskrižja ŽC4180 i ‘ŽC4181 (Staro Petrovo Selo (ŽC4180) — Komarnica (LC42022)) i raskrižja ŽC4180 i ŽC4178 (Zapolje (ŽC4158) — Bodovaljci — Davor (GP Davor (granica RH/BiH)) zbog izvedbe radova asfaltiranja kolnika ceste i to:
– 4. prosinca 2023. god. (ponedjeljak) u vremenu od 7,00 do 17,00 sati,
– 5. prosinca 2023. god. (utorak) u vremenu od 7,00 do 17,00 sati i
– 6. prosinca 2023. god. (srijeda) u vremenu od 7,00 do 17,00 sati.

2. Obilazni pravci za sva vozila od naselja Staro Petrovo Selo prema naselju Davor i obratno moguć je javnim cestama ŽC4158 (Staro Petrovo Selo – Zapolje) i ŽC4178 (Zapolje – Davor).

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa