Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4187 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4187

1. Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ulica N.Zrinskog 115 za privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4187 na dionici od naselja Korduševci do naselja Šušnjevci, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

– za 02. prosinca (subota) 2023. god. u vremenu od 7,00 do 13,00 sati

Nema obilaznog pravca!

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa