Poziv za usmeni intervju kandidata

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-03/07
UR.BROJ: 2178/01-38-01/02-21-06
Slavonski Brod, 07. rujna 2021.godine

POZIV ZA USMENI INTERVJU KANDIDATA

koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama 93/2021 (25. kolovoza 2021. godine).

Original tekst skeniran — pdf