Poziv za usmeni intervju kandidata 1

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-03/08
UR.BROJ: 2178/01-30-01/02-20-07
Slavonski Brod, 10. rujna 2021.godine

POZIV ZA USMENI INTERVJU KANDIDATA

koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama 93/2021 (25. kolovoza 2021. godine).

Usmeni intervju održati će se 16. rujna 2021. godine (četvrtak) u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije ( I. kat, sala za sastanke) prema slijećem rasporedu:

 09:00 sati

  1.  Željko Kovačević

Original tekst skeniran — pdf